Cena za pobyt je stanovena za jednu noc, neděláme rozdíl, zda u nás přespíte jednou, nebo vícekrát. V ceně za ubytování je již zahrnut rekreační poplatek, který odvádíme obci. Neděláme rozdíl ani mezi pokoji, které si pro svůj pobyt vyberete.
Letní ceny

Tyto ceny platí od 1.5. do 31.10.

Děti      (3 - 12 let)  - 150 Kč
Dospělí (nad 12 let) - 250 Kč

Zimní ceny

Tyto ceny platí od 1.11. do 30.4.

Děti      (3 - 12 let)  - 150 Kč
Dospělí (nad 12 let) - 300 Kč

Rekreační poplatek obci
(je již zahrnut v ceně ubytování)

Děti      (3 - 12 let)  -  4 Kč
Dospělí (nad 12 let) - 19 Kč
Důchodci                -  4 Kč
            
Zvířata

Pes nebo kočka  - 100 Kč/pobyt
Ostatní               - na dotaz
            
Parkování

Ke každému pokoji jedno parkovací místo zdarma

            
Nabízíme i možnost pronájmu všech pokojů jednomu zájemci. V tomto případě máte zaručeno, že v našem privátu budete jen se známými, které si pozvete. Další výhodou je jednotná cena, kterou v tomto případě zaplatíte.

Pokud máte zájem o pronájem celého penzionu, je třeba uzavřít písemnou smlouvu o pronájmu.

Formulář smlouvy si můžete stáhnout buď ve formátu .doc
nebo ve formátu .pdf

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Slouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.Po příznivce lyžování a snowboardingu doporučujeme tyto skiareály v okolí:

1. Skiregion - skiareál Horní Domky a Studenov jsou nejblíže.

2. Snowhill - skiareál Kamenec doporučujeme pro večerní lyžování (vlek).

3. skiareál Aldrov doporučujeme pro večerní lyžování (lanová dráha).

Po kliknutí na příslušný odkaz získáte všechny potřebné informace o vybraném areálu.
Copyright © 2013-2019 itjezde@gmail.com. All Rights Reserved.